ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

مشکل یادگیری در کودکان – دکتر بهروز مستخدمین حسینی

مشکل یادگیری در کودکان - دکتر بهروز مستخدمین حسینی

مشکل یادگیری در کودکان در هر جامعه ای مشکلات یادگیری بر عملکرد قابل ملاحظه ای از کودکان تاثیر می گذارد. این مشکلات مجموعه ای ناهمگن هستند. ممکن است خفیف، متوسط یا شدید باشند. ممکن است اختصاصی باشند مانند زمانی که یک کودک در انجام برخی تکالیف خاص مانند خواندن با دشواری هایی مواجه می شود […]