ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

چرا خودمان را مقایسه میکنیم و پذیرش در تحلیل رفتار متقابل

پذیرش در تحلیل رفتار متقابل

در این فیلم که از کارگاه تحلیل رفتار متفابل با تدریس دکتر سعید بهزادی فرد میبینید در مورد وضعیت ها در تحلیل رفتار متقابل صحبت شده است که چرا با خودمان را دائما مقایسه میکنیم و خودمان را در وضعیت من بدم قرار میدهیم و این مطلب برای آشنایی شما با  پذیرش در تحلیل رفتار […]