ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

بهنوش بهزادی فرد

بهنوش بهزادی فرد مدارک علمی بهنوش بهزادی فرد : کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوي نوروسايكولوژي در فرانسه همکاری با  کلینیک مشاوره نیک اندیشان – سوپروايزر بخش نوروتراپي سابقه ی همکاری با مرکز مشاوره صدای زندگی سابقه ی همکاری با کلینیک مشاوره روزبه دوره های آموزش بهنوش بهزادی فرد  مدرک دوره شناختی_رفتاری تحت […]