ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان

ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان

ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان – حامد علی آقایی مسائل و مشکلات روانی را در کلی ترین تعبیر می توان آشفتگی ها و اختلالاتی در دو سطح درون فردی و بین فردی دانست؛ وجه درون فردی یعنی پویایی های درون روانی هیجانات و اضطراب و دفاعهای روانی ناهشیار ما، و وجه […]