ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

مریم نظری

مریم نظری سوابق تحصیلی : دانشجوی دکترای رشته مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی عضو سازمان نظام روانشناسی دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور حوزه فعالیت: کودک و نوجوان