ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

صدیقه ابراهیمی

صدیقه ابراهیمی

صدیقه ابراهیمی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه سوابق تحصیلی و حرفه‌ای صدیقه ابراهیمی: کارشناس ارشد و کارشناس روانشناسی عمومی شرکت در پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان […]