ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

خانواده سالم – دکتر سعید بهزادی فرد – روزنامه ایران شماره 6134

خانواده سالم - دکتر سعید بهزادی فرد - روزنامه ایران شماره 6134

نیک اندیشان در رسانه ها- مطلب منتشر شده در روزنامه ایران شماره 6134 مورخ 5 بهمن ماه 1394 صفحه 11 با عنوان خانواده سالم – نوشته دکتر سعید بهزادی فرد تحلیل شوک خانواده سالم  دکتر سعید بهزادی فرد  روانشناس، مشاور خانواده بی‌تردید یکی از عوامل و عناصری که شخصیت هر فردی را شکل می‌دهد و […]