ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

چرا همسران به یکدیگر خیانت می کنند ؟

چرا همسران به یکدیگر خیانت می کنند ؟

در جهان کنوني برقراري ارتباطات معقول و مشروع ضرورت داشته و از لوازم لاينفک زندگي اجتماعي است، اما آنچه مي تواند به اين مشروعيت لطمه بزند روابط بي­ ضابطه اي است که مي تواند پايه هاي روابط اجتماعي را سست کند… زيرا چنين روابطي ضربه جبران ناپذيري بر عفت عمومي و زندگي شخصي و ديني […]