ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

تحلیل سریال فرندز توسط خانم بهنوش بهزادی فرد در همشهری جوان

تحلیل سریال فرندز توسط خانم بهنوش بهزادی فرد در همشهری جوان

تحلیل سریال فرندز که در مجله همشهری جوان شماره 749 منتشر شده است دستگیره روانی شما در زندگی چیست؟ بهنوش بهزادی فرد، روانشناس فرندز در واقع یک سریال اجتماعی است که روابط دوستانه و انسانی را نشان می دهد. شش دوست که در کنار تفاوت ها ، تعاملات خوب و دوستانه ای با هم دارند. […]

بهنوش بهزادی فرد

بهنوش بهزادی فرد مدارک علمی بهنوش بهزادی فرد : کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوي نوروسايكولوژي در فرانسه همکاری با  کلینیک مشاوره نیک اندیشان – سوپروايزر بخش نوروتراپي سابقه ی همکاری با مرکز مشاوره صدای زندگی سابقه ی همکاری با کلینیک مشاوره روزبه دوره های آموزش بهنوش بهزادی فرد  مدرک دوره شناختی_رفتاری تحت […]