کارگاههای پیش رو

  دوره بازیها با تدریس دکتر بهزادی فرد شنبه ۲۶ مرداد ماه

  دوره بازیها با تدریس دکتر سعید بهزادی فرد شنبه ۲۶ مرداد ماه بمدت ۳ جلسه ساعت برگزاری ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰…
  کارگاههای پیش رو

  تحلیل رفتار متقابل TA با تدریس دکتر بهزادی فرد دوشنبه ۲۸ مرداد

  دوره تحلیل رفتار متقابل ۱  ( TA 1 ) با تدریس دکتر سعید بهزادی فرد دوشنبه ۲۸ مرداد ماه بمدت…
  کارگاههای پیش رو

  اختلالات شخصیت و شناخت آن با تدریس دکتر بهزادی فرد

  دوره شناخت اختلالات شخصیت با تدریس دکتر سعید بهزادی فرد چهارشنبه ۶ شهریور ماه بمدت ۵ جلسه ساعت برگزاری ۱۷:۳۰…
  کارگاههای پیش رو

  دوره عزت نفس با تدریس خانم دکتر خجسته شنبه دوم شهریور

  دوره عزت نفس با تدریس خانم دکتر خجسته شنبه دوم شهریور ماه بمدت ۶ جلسه ساعت برگزاری ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰…
  کارگاههای پیش رو

  دوره مدیریت خشم با تدریس آقای فرشاد رضایی ششم شهریور ۹۸

  دوره مدیریت خشم با تدریس آقای فرشاد رضایی نامدار چهارشنبه ششم شهریور ماه بمدت ۵ جلسه ساعت برگزاری ۱۷:۳۰ الی…
  کارگاههای پیش رو

  تحلیل رفتار متقابل TA1 – با تدریس دکتر سعید بهزادی فرد

  تحلیل رفتار متقابل  TA1  (تحلیل رفتار متقابل ۱ ) ‌‎تاريخ شروع از چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه به مدت پنج جلسه…