کارگاههای پیش رو

  دوره پس از جدایی – پنج شنبه ۳۰ آبان

  دوره پس از جدایی با تدریس آقای اباذر یزدان پناه شروع دوره پنج شنبه ۳۰ آبان سه جلسه ساعت برگزاری…
  کارگاههای پیش رو

  دوره بازیها – ۴ آذر ۹۸

  دوره بازیها با تدریس دکتر سعید بهزادی فرد شروع دوره از دوشنبه ۴ آذر ساعت برگزاری ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۳…
  کارگاههای پیش رو

  دوره زبان بدن و ارتباط موثر – چهارشنبه ۶ آذر

  دوره زبان بدن و ارتباط موثر با تدریس آقای فرشاد رضایی شروع دوره چهارشنبه ۶ آذر ۵ جلسه سه ساعته…
  کارگاههای پیش رو

  دوره عزت نفس -۱۶ آذر با تدریس خانم دکتر خجسته

  دوره عزت نفس با تدریس خانم دکتر خجسته شروع دوره از شنبه ۱۶ آذر ۷ جلسه ساعت برگزاری ۱۷:۳۰ الی…
  کارگاههای پیش رو

  دوره توانمند سازی زنان ۱ – ۵ شنبه ۲۱ آذر

  دوره توانمند سازی زنان ۱ با تدریس خانم دکتر رزیتا شرافتی شروع دوره : پنج شنبه ۲۱ آذر ساعت برگزاری…
  کارگاههای پیش رو

  دوره توانمند سازی بانوان ۲ – ۲۱ آذر ۹۸

  دوره توانمند سازی بانوان ۲ با تدریس خانم دکتر رزیتا شرافتی پنج شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۴…