ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

ویدیو ها

در این فیلم که از کارگاه تحلیل رفتار متفابل با تدریس دکتر سعید بهزادی فرد میبینید در مورد وضعیت ها در تحلیل رفتار متقابل صحبت شده است که چرا با خودمان را دائما مقایسه میکنیم و خودمان را در وضعیت من بدم قرار میدهیم و این مطلب برای آشنایی شما با  پذیرش در تحلیل رفتار […]

در این فیلم با جواب دادن به این 4 سوال از خودتان میتونید پاسخ این سوال را بدست آورید…

انسان تنها موجودی است که میتواند نسبت به خود و جهان پیرامون شناخت داشته باشد و آدم ها بد نیستند بلکه نا آگاه یا عامیانه بیشعور هستند…