ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

آنچه در این مقاله می خوانید...

کلاس های TA | تحلیل رفتار متقابل را کامل یاد بگیرید!

تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis) به عنوان یک روش روان شناسی که توسط اریک برن (Eric Berne) توسعه یافته است، به بررسی و تحلیل الگوهای ارتباطی بین افراد می پردازد. این رویکرد متمرکز بر تعاملات بین افراد و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر است. تحلیل رفتار متقابل از زبان ساده و قابل درکی برای تبیین مفاهیم پیچیده استفاده می کند و به شناخت الگوهای ارتباطی نقشه های رفتاری فردی کمک می کند. اگر علاقه مند  به این موضوع هستید می توانید در کلاس TA دکتر بهزادی فرد شرکت کنید تا به طور دقیق مفهوم تحلیل رفتار متقابل را یاد بگیرید.

تحلیل رفتار متقابل بر اساس ایده های اصلی سه حالت منطقی “بالغ درون”، “والد درون”، و “کودک درون” ساخته شده است. این سه حالت نقش ها و الگوهای رفتاری مختلف افراد را نمایان می کنند و از طریق تحلیل تبادلات بین این حالت ها، تفهیم عمیقی از گستره ارتباطات انسانی بدست می آورد.

تأثیرات این روش در فهم ارتباطات انسانی بسیار گسترده است و به افراد کمک می کند تا رفتارهای خود و دیگران را با دقت بیشتری درک کرده و از این طریق، بهبود در ارتباطات شخصی و حرفه ای خود را ایجاد کنند.

تاریخچه تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل که در کلاس TA دکتر بهزادی فرد تدریس می شود، یک روش روان شناسی است که در دهه های 1950 و 1960 توسط روان پزشک اهل کانادا به نام اریک برن (Eric Berne) توسعه یافت. اریک برن در ابتدا به عنوان یک روان پزشک در زمینه های روان درمانی و پزشکی کار می کرد اما سپس به توسعه نظریه تحلیل رفتار متقابل پرداخت. تاریخچه این روش به گسترش آموزه های مرتبط با آن در دهه های بعدی ادامه یافت.

در دهه 1950، اریک برن تئوری تحلیل رفتار متقابل را با نشر کتاب “Games People Play” (بازی هایی که مردم بازی می کنند) به جامعه معرفی کرد. این کتاب به شدت مورد استقبال قرار گرفت و تأثیرات آن در زمینه های روان شناسی، مشاوره و ارتباطات بشری محسوس شد.

یکی از نظریه های برجسته تحلیل رفتار متقابل، نظریه TA (Transactional Analysis) است که به زبان ساده ترین اصول و الگوهای تعاملات انسانی را توضیح می دهد. امروزه این نظریه را در کلاس TA دکتر سعید بهزادی فرد با شیوه های مدرن تدریس می کنیم تا بتوانید به راحتی آن را یاد بگیرید.

مفاهیم اصلی تحلیل رفتار متقابل در کلاس TA دکتر بهزادی فرد

در دوره تی ای دکتر سعید بهزادی فرد مفاهیم اصلی این روش روانشناسی که به شرح زیر هستند، بررسی می شود:

 1. وضعیت ها (States): وضعیت ها در تحلیل رفتار متقابل به حالت های احساسی و شناختی اشاره دارند که افراد در آنها قرار می گیرند. این وضعیت ها می توانند Parent (والدینی)، Adult (بالغ) و Child (کودکی) باشند. هر فرد می تواند در یکی از این وضعیت ها قرار گیرد و این موقعیت تأثیر زیادی بر رفتارها و ارتباطات داشته باشد.
 2. تعاملات درونی (Transactions): تعاملات درونی، به تبادلات اطلاعات و ارتباطات بین افراد اشاره دارند. در تحلیل رفتار متقابل، این مفهوم به صورت ارتباطات بین وضعیت های مختلف انسان ها تعریف می شوند. تحلیل تعاملات کمک می کند تا الگوهای مکرر و تأثیر آنها بر ارتباطات مشخص شود.
 3. سطوح تحلیل (Analysis Ego States): در تحلیل رفتار متقابل، سطوح تحلیل به مقایسه و تفکیک وضعیت ها و تعاملات با یکدیگر اشاره دارد. این سطوح شامل تحلیل در سطح وضعیت ها و تعاملات به صورت جداگانه و به منظور درک بهتر از ارتباطات و رفتارها است.

نحوه استفاده از این مفاهیم کلاس تی اس دکتر سعید بهزادی فرد:

با استفاده از وضعیت ها و تعاملات، تحلیل رفتار متقابل به افراد این امکان را می دهد که رفتارها و واکنش های خود و دیگران را در قالب سه حالت اصلی مورد بررسی قرار دهند. این تحلیل به شناخت دقیق تری از ارتباطات و نقاط ضعف و قدرت در ارتباطات فردی و گروهی منجر می شود.

افراد می توانند با استفاده از تحلیل رفتار متقابل، مهارت های بهتری در برقراری ارتباطات بسط دهند. این شناخت به آنها امکان می دهد تا در ارتباط با دیگران، بازتابی آگاهانه از وضعیت ها و تعاملات درونی ایجاد کنند و رفتارهای مؤثرتری را برقرار سازند.

در زمینه مشاوره، تحلیل رفتار متقابل به عنوان یک ابزار مؤثر در درک و حل مسائل فردی و اجتماعی عمل می کند. با تمرکز بر روی وضعیت ها و تعاملات، مشاوران می توانند بهترین راهکارها را برای مواجهه با چالش ها و بهبود ارتباطات ارائه دهند.

سطوح تحلیل که در کلاس TA دکتر بهزادی فرد آموزش داده می شود

در دوره خودشناسی دکتر سعید بهزادی فرد سه سطح مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد:

 1. سطح خود (Adult): در این سطح، فرد به عنوان بالغ و منطقی ظاهر می شود. این سطح به عنوان سطح وضعیت های مشخص و متعادل نشان دهنده است. در سطح خود، افراد به تصمیم گیری منطقی و استفاده از اطلاعات موجود پرداخته و به صورت بالغانه و منصفانه با محیط و افراد ارتباط برقرار می کنند.
 2. سطح والد (Parent): این سطح به نقش ها و الگوهای نقل شده از والدین یا افراد مسئول در زندگی فرد اشاره دارد. افراد در این سطح نقش ها و الگوهایی را تکرار می کنند که از والدان یا محیط خانوادگی به آن ها منتقل شده است. این می تواند شامل الگوهای مراقبتی یا دستورات باشد.
 3. سطح کودک (Child): در این سطح، افراد به نقش ها و الگوهایی که در دوران کودکی شکل گرفته اند، باز می گردند. این ممکن است شامل نقش های بی پایان و کودکانه ای باشد که از تجربیات گذشته ناشی می شود. این سطح می تواند حاوی احساسات خوبی مانند شادی و کنجکاوی یا احساسات ناپسندی مانند خشم و ترس باشد.

با بررسی این سه سطح در کلاس TA دکتر بهزادی فرد، می توانید به شناخت بهتری نسبت به خودتان و دیگران برسید.

انواع تعاملات درونی

تعاملات می توانند به دو دسته اصلی “تعاملات پایه” و “تعاملات مختلط” تقسیم شوند، که هرکدام نقش مهمی در ارتباطات افراد ایفا می کنند.

 1. تعاملات پایه: تعاملات پایه معمولاً در سطح بالغ (Adult) در تحلیل رفتار متقابل قرار می گیرند. این تعاملات به منطق و فعالیت های بالغانه، منطقی و منصفانه اشاره دارند. در این نوع تعامل، اطلاعات به صورت منطقی بررسی می شوند و افراد به عنوان بزرگترین توانمندی و نقطه نظر منطقی به شمار می آیند. تعاملات پایه به عنوان ارتباطات منطقی بین افراد تلقی می شوند.
 2. تعاملات مختلط: تعاملات مختلط شامل ارتباطات و تعاملاتی است که به نقش ها و الگوهای والد و کودک اشاره دارند. این تعاملات ممکن است الگوها و نقش هایی را که از طریق خانواده یا تجربیات کودکی به دست آمده اند، تجربه کنند. افراد در این نوع تعامل می توانند وارد نقش های مراقبتی یا دستوری شوند.

در صورتی که بتوانید این تعاملات درونی خودتان را تشخیص دهید، می توانید ویژگی ها و رفتارهای خودتان را که نمی پسندید را منشا ءشان را شناسایی کنید و آن ها را تغییر دهید.

کاربردهای تحلیل رفتار متقابل

با شرکت در دوره TA دکتر سعید بهزادی فرد می توانید از توانایی های مختلفی در زندگی روزمره بهره مند شوید.

تحلیل رفتار متقابل به عنوان یک ابزار روان درمانی موثر شناخته می شود. در جلسات تحلیل رفتار متقابل، افراد به بررسی الگوهای رفتاری و تعاملی خود می پردازند. این رویکرد می تواند به شناخت بهتر از خود و دیگران، مدیریت احساسات، و بهبود ارتباطات فردی کمک کند.

به علاوه در حوزه مشاوره، تحلیل رفتار متقابل به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مشاوران در درک عمیق تر و موثرتر از مشکلات افراد مورد استفاده قرار می گیرد. این رویکرد به مشاوران کمک می کند تا در بهبود ارتباطات، مدیریت تضادها و حل مشکلات مشاوره افراد بهترین عملکرد را داشته باشند.

همچنین در محیط کاری و سازمانی، تحلیل رفتار متقابل می تواند به مدیران کمک کند تا در تشویق همکاران، مدیریت تعاملات گروهی، و حل اختلافات بهبود یابد. این رویکرد نقش مهمی در توسعه تیم های مؤثر و ایجاد فضاهای کاری سالم دارد.

لازم به ذکر است که تحلیل رفتار متقابل با فراهم کردن فرصت برای درک عمیق تر رفتارها و تعاملات، می تواند به بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی کمک کند. این رویکرد به افراد این امکان را می دهد که نقاط ضعف و قوت خود را در فرآیند تعاملات مشخص کنند و در نتیجه، ارتباطات سالم تر و موثرتری را با دیگران برقرار کنند.

مزایای شرکت در کلاس TA دکتر بهزادی فرد

یکی از مهم ترین سوال های افراد این است که پس از شرکت در کلاس TA دکتر بهزادی فرد چه مزایایی نصیب مان می شود. در این قسمت مزایای یادگیری روش تحلیل رفتار متقابل را بررسی می کنیم:

 1. شناخت بهتر از خود: یادگیری تحلیل رفتار متقابل به افراد کمک می کند تا الگوهای رفتاری و تعاملات خود را بهتر درک کنند. این مزیت به شناخت عمیق تر از احساسات، نیازها، و ترس های فردی منجر می شود.
 2. ارتباطات بهتر: این رویکرد به ارتباطات فردی و اجتماعی کمک می کند. با درک نقاط قوت و ضعف خود و دیگران، افراد می توانند ارتباطاتی سالم تر و موثرتر را برقرار کنند و به مشکلات ارتباطی بهبود بخشند.
 3. مدیریت احساسات: تحلیل رفتار متقابل به افراد این امکان را می دهد که به بهترین نحو احساسات خود را مدیریت کنند. این شامل تشخیص و درک احساسات مثبت و منفی است و می تواند به مدیریت استرس و تضادهای درونی کمک کند.
 4. تعاملات مؤثرتر: با استفاده از تحلیل رفتار متقابل، افراد می توانند تعاملات خود را بهبود بخشیده و به شکلی مؤثرتر با دیگران ارتباط برقرار کنند. این شامل مدیریت تراکنش ها، درک وضعیت های مختلف، و ارتباط موثر در گروه ها است.
 5. توسعه مهارت های ارتباطی: یادگیری تحلیل رفتار متقابل به افراد کمک می کند تا مهارت های ارتباطی خود را تقویت کنند. این شامل مهارت های گوش دادن فعال، ابراز حس و نیازها، و حل مشکلات ارتباطی می شود.
 6. تأمل و تغییر: این رویکرد افراد را به تأمل و تغییر در رفتارها و واکنش ها تشویق می کند. با تحلیل تراکنش ها و وضعیت های مختلف، افراد می توانند به شکلی بهتر و به هدفتر به تغییرات نیاز دارند.
 7. مدیریت تعارضات: تحلیل رفتار متقابل به افراد کمک می کند تا تعارضات را به درستی درک کنند و به شکلی سازنده با آنها برخورد کنند. این مهارت می تواند در مواقع دشوار و اختلافات مؤثر باشد.

آشنایی با پکیج ویژه دوره TA دکتر سعید بهزادی فرد

این دوره تحلیل رفتار متقابل توسط دکتر سعید بهزادی فرد به عنوان مدرس برگزار می شود. دکتر بهزادی فرد دارای سوابق و تحصیلات برجسته در زمینه روانشناسی و مشاوره است. او دارای لیسانس روانشناسی بالینی، فوق لیسانس مشاوره، و دکترای زبان شناسی می باشد. علاوه بر این، ایشان سابقه تدریس و مشاوره در دانشگاه شهید رجایی لویزان و عضویت در کمیته علمی-تخصصی مشاوره دفتر مرکزی دانشگاه علمی کاربردی را دارا هستند.

دوره شامل ۲۲ جلسه به صورت آنلاین با مدت ۳ ساعت در هر جلسه برگزار می شود. ساعت برگزاری از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می باشد. در این دوره، مفاهیم اصلی تحلیل رفتار متقابل، سطوح تحلیل، انواع تعاملات، کاربردهای این روش در زمینه های مختلف از جمله روان درمانی، مشاوره، و مدیریت بررسی خواهند شد.

برای ثبت نام و رزرو در این دوره می توانید با شماره های ۲۲۹۰۴۵۰۷ و ۲۲۹۰۴۵۰۸ تماس یا از طریق واتساپ با شماره ۰۹۱۰۴۶۹۶۹۸۷ ارتباط برقرار کنید. کلاس خودشناسی دکتر سعید بهزادی فرد به صورت حضوری نیز برگزار می شود، برای کسب اطلاعات درباره این کلاس ها می توانید با شماره های گفته شده ارتباط بگیرید.

شرکت در کلاس TA دکتر بهزادی فرد؛ قدمی مثبت در راه خودشناسی

تحلیل رفتار متقابل یک رویکرد یادگیری کاربردی و کارآمد در توسعه فردی و ارتباطات انسانی است. این روش نه تنها به افراد کمک می کند تا به عمق تعامل های درونی و وضعیت های ارتباطی خود پی ببرند، بلکه مهارت های ارتباطی خود را تقویت کرده و از مهارت های مدیریت هیجانات بهره مند شوند. در دوره دکتر بهزادی، شرکت کنندگان می توانند با آشنایی عمیق تر با اصول تحلیل رفتار متقابل، مفاهیم اصلی مانند وضعیت ها، تراکنش ها، و سطوح تحلیل را فراگیرند.

این دوره فرصتی فراهم می کند تا شرکت کنندگان با ابزارها و تکنیک های تحلیل رفتار متقابل آشنا شوند و آن را به صورت عملی در زندگی روزمره شان به کار بگیرند. از آموخته های این دوره، فرد می تواند در بهبود روابط شخصی و حرفه ای خود تأثیرگذار باشد و در مسیر توسعه شخصی و حرفه ای خود قدم بردارد.

لطفا به این مطلب امتیاز بدهید(از راست به چپ)