مازیار جلوه

مازیار جلوه

روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

مدارک اخذ شده مازیار جلوه :

 • دوره جامع درمان های شناختی رفتاری )۱۲۴ ساعت ( همراه با سوپرویژن )

 • دوره جامع شیوه درمانی EMDR تحت نظر خانم دکتر دولت آبادی همراه با سوپرویژن

 • طرحواره درمانی تحت نظر آقای دکتر حمیدپور ۱۲۰ ساعت

 • طرحواره درمانی تحت نظر آقای دکتر حمیدپور  ( انجمن روانشناسی ایران )

 • تنظیم هیجانی تحت نظر آقای دکتر حمیدپور

 • مصاحبه تشخیصی آینه یک طرفه(تحت نظر آقای دکتر بوالهری) انستیتوی روانپزشکی تهران

 • دوره جامع درمان های تحلیلی تحت نظر آقای دکتر منیرپور به مدت ۲ سال

 • دوره زوج درمانی شناختی رفتاری

 • زوج درمانی شناختی  ( انجمن روانشناسی ایران )

 • دوره مقدماتی و پیشرفته نوروفیدبک در کلینیک آتیه

 • کاربرد فنون شناختی در درمان اختالالت روانی

 • مدرک مربیگری مهارت های زندگی

 • مدرک مربیگری مهارت های زندگی ( انستیتوی روانپزشکی تهران )

 • درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی

 • درمان های فراشناختی

 • معنا درمانی تحت نظر آقای دکتر افشنگ

 • مشاوره پیش از ازدواج

 • درمان شناختی رفتاری کمالگرایی

 • مداخلات شناختی رفتاری خودکشی

 • فنون مصاحبه تشخیصی

 • مداخله در شکست های عاطفی تحت نظر خانم دکتر قهاری

 • کارگاه ACT در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • رفتار درمانی دیالکتیکی تحت نظر خانم دکتر قهاری

 • کارگاه دو روزه تغییرات DSM V تحت نظر آقای دکتر شریفی

 • کنگره ملی اعتیاد در دانشگاه خوارزمی

 • کارگاه مداخله در اختلالات شخصیت تحت نظر خانم دکتر رضایی

مازیار جلوه
مازیار جلوه

تجارب حرفه ای مازیار جلوه :

 • درمانگر و مدرس و کارمند دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۸۶ تاکنون)

 • درمانگر مرکز مشاوره نیک اندیشان( ۱۳۹۴ تاکنون) -درمان افسردگی، وسواس و اضطراب – درمان آسیب های ناشی از شکست های عاطفی – درمان پرخاشگری

 • درمانگر مرکز مشاوره آناهیتا  (۱۳۹۵ تاکنون)درمان افسردگی، وسواس و اضطراب- درمان آسیب های ناشی از شکست های عاطفی – درمان پرخاشگری

 • سابقه ی ریاست اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران( ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵)

 • کسب رتبه اول استانی و رتبه دوم کشوری در ارزیابی عملکرد ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی

 • کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۹۳

 • سابقه ی مدیریت درمانگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران( ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵ )

 • رییس شورای برنامه ریزی ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران ( ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ )

 • کارشناس روانشناسی روزنامه ایران(۱۳۹۴ تاکنون)

 • درمانگر کلینیک رواندرمانی ساحل (۱۳۹۲)

 • درمانگر کلینیک آتیه(۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)

 • درمانگر بیمارستان و درمانگاه شبانه روزی ابن سینا (۱۳۹۳ )

 • درمانگر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ارغوان (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ )

 

سوابق اجرایی مازیار جلوه :

 • مسئول اجرایی کارگاه مداخله در شکست های عاطفی با حضور روسای ادارات مشاوره و روان شناسان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه تهران و البرز مرکزی وزارت بهداشت و درمان در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( مرداد ۹۶ )

 • مسئول اجرایی مجموعه کارگاه های مهارت های زندگی ویژه پرسنل اداره خوابگاه ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران ( دیماه ۹۵ )

 • مسئول اجرایی کارگاه مهارت های مطالعه ویژه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی ایران  ( بهار۹۴ )

 • مسئول اجرایی سمینار یک روزه فارماکولوژی ویژه روانشناسان اداره مشاوره ( تابستان ۹۴)

 • مسئول اجرایی کارگاه سه روزه تحلیل رفتار متقابل با حضور دانشگاه های علوم پزشکی منطقه یک وزارت بهداشت و درمان در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران  ( زمستان ۹۴ )

 • مسئول اجرایی سمینار یکصد نفری مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان در دانشگاه علوم پزشکی ایران (فروردین ۹۳)

 • مسئول اجرایی مجموعه کارگاه های پیش از ازدواج در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • مسئول اجرایی کارگاه رفتار درمانی دیالکتیکی با حضور دانشگاه های علوم پزشکی منطقه یک وزارت بهداشت و درمان در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران  (آبان ۹۳)

 • مسئول اجرایی کارگاه مداخله در شکست های عاطفی با حضور دانشگاه های علوم پزشکی منطقه یک وزارت بهداشت و درمان در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران (آبان ۹۳)

 • مسئول اجرایی کارگاه سه روزه دانشگاه های علوم پزشکی کشور تحت عنوان تغییرات DSM V در دانشگاه علوم پزشکی ایران (آذر ۹۳)

 • مسئول اجرایی مجموعه کارگاه های مهارت های زندگی ویژه پرسنل اداره خوابگاه ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران(زمستان ۹۳)

مازیار جلوه
مازیار جلوه

سوابق اجرای کارگاه توسط مازیار جلوه :

 • مدرس مجموعه کارگاه های مهارت برقراری ارتباط موثر و رفتار جراتمندانه ویژه مدیران ارشد شرکت تامین و تصفیه آب و برق عباسپور  دانشگاه شهید بهشتی( آبان ۹۶)

 • مدرس سمینار سه روزه مهارت مدیریت استرس ویژه پرسنل ایران خودرو ( پاییز ۹۶ )

 • نقد و تحلیل فیلم “مدیریت خشم” مرکز مشاوره نیک اندیشان ( آبان ۹۶ )

 • مدرس کارگاه سه روزه مهارت ارتباط موثر ویژه پرسنل شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب وزارت نیرو  (مرداد ۹۶ )

 • مدرس کارگاه سه روزه مهارت حل مساله ویژه پرسنل شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب وزارت نیرو  (تیر ماه ۹۶ )

 • مدرس کارگاه مربیگری مهارت های زندگی، ویژه روانشناسان و مشاوران در مرکز مشاوره آناهیتا موسسه رامش

 • مربی مجموعه کارگاه های مهارت حل مساله و مدیریت بحران، ویژه پرسنل دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور دانشگاه شهیدبهشتی

 • مجموعه کارگاه های مهارت های زوجین ویژه پرسنل بانک صنعت و معدن  (تابستان ۹۵ )

 • مدرس مجموعه سمینارهای مدیریت شکست های عاطفی در در مرکز مشاوره نیک اندیشان ( اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون )

 • درمانگر گروه درمانی پرخاشگری در مرکز مشاوره نیک اندیشان  (۱۳۹۴ تاکنون )

 • مدرس کارگاه شارژ اعصاب در مرکز مشاوره نیک اندیشان  (۱۳۹۵تاکنون)

 • مدرس کارگاه مهارت مدیریت خشم در مرکز مشاوره نیک اندیشان (۱۳۹۴ تاکنون)

 • مدرس کارگاه مهارت های زندگی ویژه رابطین مشاوره در دانشگاه علوم پزشکی ایران (اسفند۹۳)

 • مدرس کارگاه ایجاد روابط عاطفی بین همسران در کلینیک ارغوان

 • مدرس مجموعه کارگاه های مهارت های زندگی در کلینیک آتیه

 

نشریات و کتب مازیار جلوه :

 • کتاب الف، ب … مهارت های زندگی- مهارت ارتباط موثر- نشر ابرار (۱۳۹۵)

 • دبیر علمی نشریه پیک مشاور (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

نویسنده و طراح سوالات مجموعه آزمون های الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مهارت ارتباط موثر، مدیریت خشم، مدیریت زمان، مقابله با اهمالکاری و مدیریت استرس در سال ۹۴)

مازیار جلوه
مازیار جلوه

مقالات مازیار جلوه :

 • رابطه هوش هیجانی و میزان رضایت از زندگی زناشویی (مقاله منتخب در همایش ملی رودهن- تیر ۸۴ )

 • اثربخشی درمان حرکات چشم، حساسیت زدایی و باز پردازش مطالعات بر اعتیاد –کسب رتبه هشتم کشوری – شهریور۹۳

 • اثربخشی درمان حرکات چشم، حساسیت زدایی و باز پردازش مطالعات بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران- کنگره دانشگاه تربت جام- آبان ۹۳

 • مقاله علمی پژوهشی- اثربخشی سایکودراما در کاهش اختلال اضطراب اجتماعی میان نوجوانان پسر- مجله شفای خاتم

 • اثربخشی درمان حرکات چشم، حساسیت زدایی و باز پردازش مطالعات بر میزان خصومت دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران- کنگره مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه– دیماه ۹۳

 • اثربخشی سایکودراما بر افزایش عزت نفس نوجوانان پسر- هفتمین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان-دانشگاه شهیدبهشتی-اردیبهشت ۹۴

 • اثربخشی درمان حرکات چشم، حساسیت زدایی و باز پردازش مطالعات بر میزان پرخاشگری کلامی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین همایش ملی پژوهش در روان شناسی بالینی ۱۳۹۳

 • مجری طرح پژوهشی  (اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران (پاییز ۹۶)

 

 

برچسب ها
اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *