ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه ۹ الی ۲۱

ارائه خدمات همه روزه بدون تعطیلی ۹ الی ۲۱

ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان

آنچه در این مقاله می خوانید...

ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان

ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان – حامد علی آقایی

مسائل و مشکلات روانی را در کلی ترین تعبیر می توان آشفتگی ها و اختلالاتی در دو سطح درون فردی و بین فردی دانست؛ وجه درون فردی یعنی پویایی های درون روانی هیجانات و اضطراب و دفاعهای روانی ناهشیار ما، و وجه بین فردی یعنی الگوهای ارتباطی ما که در کودکی شکل گرفته و درونی شده اند و در روابط فعلی ما به اشکال مختلف تکرار و بازتولید می شوند.

اگر این تعریف و تعبیر از مشکلات روانشناختی را بپذیریم، آنگاه اساس کار رواندرمانی پویشی و روش های جدید روانکاوی، کاوشی متمرکز و هدفمند در خاطرات و موقعیتهای احساسی و دارای هیجانات دردناکی خواهد بود که ما در مهمترین و اصلی ترین روابط زندگی خود، یعنی با والدین یا سرپرستان اولیه مان و بعدتر در روابط عاطفی بزرگسالی مان تجربه کرده ایم و می کنیم.

طبق نظریه روانکاوی، این خاطرات توام با هیجانات شدید و دردناک، از آنجا که فراتر از ظرفیت هیجانی ما بوده اند به جای آنکه به شکلی سالم تجربه و پردازش شوند، به شکل ناهشیار ما را دچار اضطراب می کنند و ما برای خلاصی از آنها به مکانیزم های دفاعی و رفتارهای ناسالمی دست می زنیم.

ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان
ضرورت رواندرمانی پویشی و شناخت پویایی های ناهشیار روان

در نتیجه ی این مواجهه و مدیریت ناسالم هیجانات، ما در بعد درون فردی دچار اختلالاتی مانند افسردگی و وسواس و فوبیا و … می شویم و در بعد بین فردی در روابطی ناپایدار و ناسالم و پرخطر درگیر می شویم و در هر رابطه الگوهای ارتباطی و شخصیتی ناسالمی را بازتولید می کنیم.

بر این اساس، در پروسه ی رواندرمانی و شناخت ناهشیار، با مدیریتی سالم و در همکاری ثمربخش مراجع و درمانگر، فرد به هیجانات و اضطراب و الگوهای ارتباطی و مکانیزمهای دفاعی ناهشیار خود هشیار و آگاه می شود و با بینش یافتن نسبت به منشا آنها و نیز هزینه ها و آسیب هایی که برای او‌ داشته اند، تصمیم می گیرد آنها را متوقف کند و با الگوهای ارتباطی سالم تری مبتنی بر توجه و محبت و صداقت نسبت به خود جایگزین کند.

لازمه ی این کار همچنین شناخت نشانه های اضطراب در بدن خود و بالا بردن ظرفیت و توانایی تنظیم اضطراب در بدن است که این هم قسمت دیگری از کار مشترک مراجع و درمانگر در جلسه است.

در نتیجه ی این فعالیت های درمانی و ظرفیت سازی های لازم، فرد قادر می شود خاطرات ناهشیار دردناک گذشته که منشا آسیب های روانی و الگوهای ارتباطی ناسالم است را بازیابی کند و هیجانات شدید آنها را به شکلی سازنده تر تجربه و‌پردازش کند. بدین شکل او به روایت معنادار و منسجمی از گذشته ی خود می رسد و از تاثیر مخرب رویدادهای آسیب زای گذشته بر زندگی فعلی اش جلوگیری می کند.

حامد علی آقایی
رواندرمانگر و روانکاو
برگزار کننده ی دوره های آشنایی با ناهشیار و دلبستگی و وابستگی در مرکز مشاوره نیک اندیشان

1.5/5 - (2 امتیاز)