ویدیو ها

شناخت و آگاهی

انسان تنها موجودی است که میتواند نسبت به خود و جهان پیرامون شناخت داشته باشد و آدم ها بد نیستند بلکه نا آگاه یا عامیانه بیشعور هستند…
دکمه بازگشت به بالا