سوگل یزدان خو

مشاوره تحصیلی

سوگل یزدان خو


مشاورتحصیلیشغلی

سوابق تحصیلی
کارشناسیارشد برنامهریزی درسی،دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی عمراننقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی
سوابقشغلی
مشاور تحصیلیشغلیمرکز مشاوره نیکاندیشان
انتخاب رشته کنکور سراسری
پژوهشگر حوزه هدایت تحصیلیشغلی و توسعه شغلی
تدریس پروپوزال نویسیرشته علوم تربیتیدرمقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
دورههای تخصصیو مدارک اخذ شده
دورهجامع«تغییر ذهن: عبور از موانع یادگیری و کشف پتانسیل های پنهان»زیر نظرDr.
Barbara Oakley
وDr. Terrence Sejnowski،McMaster University
کارگاه جامع«مشاوره تحصیلی»زیر نظر دکتر مهدی عربزاده،مؤسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

دوره«استعدادیابی و سنجش هوش»زیر نظر دکتر ناهیدمحمدی، انجمن علمی روان شناسی
تربیتی ایران

«تفسیر تستهای پرکاربرد روانشناختی»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کارگاه جامع«تربیت پژوهشگر»زیر نظر دکتر مهدی عربزاده،مؤسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

دوره مغز هیجانیزیر نظر دکترحمیدپور
حیطه فعالیت
مشاوره انتخاب رشتهدانش آموزاننهم به دهم
مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری
مشاوره تغییر رشته در مقاطعمختلفآموزشی
مشاوره شغلی
تفسیرآزمون های روان شناختی
مشاوره تحصیلیدر مقاطع مختلف آموزشی(ارائه برنامه های مطالعاتی، اصلاح عادات مطالعه،
مدیریت زمان،…

4.4/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا