دلبستگی و وابستگی

کارگاه دلبستگی و وابستگی

انسانها موجوداتی اجتماعی هستند و برای بقای فرد و نوع نیازمند حضور دیگرانند.

ارتباط داشتن نیازی فطری و مادرزادی است و هم در نوزاد و هم در مادر ظرفیت های ارتباطی بالقوه ای تعبیه شده است. پژوهش های روانشناختی بسیاری هم نشان داده اند که نیاز به ارتباط و صمیمیت نیازی فی نفسه و اصیل است و فقط به جهت دستیابی به غذا و … نیست که ما خواهان نزدیکی به دیگران هستیم.

انسانها با این نیاز فطری و ظرفیت طبیعی به دنیا می آیند و نخستین تماس شان با دنیا و با دیگری، ارتباط جسمی و عاطفی با مادری است که آنها را به دنیا آورده است. نوزاد انسانی برای همه چیز و پیش از همه برای زنده ماندن نیازمند حضور این فرد دیگر است. و از همین جاست پررنگ بودن عشق و هیجانات شدیدی که این پیوند دلبستگی اولیه با خود به همراه دارد.

این پیوند عشق اولیه هم وجه مثبت و پیشبرنده ای دارد و هم وجه مخرب و هیجانات شدیدی که ناکامی در برآورده شدن این نیاز اساسی و اولیه و یا گسسته شدن آن در تمام دوران زندگی فرد ایجاد خواهد کرد.

هر گونه گسسته شدن پیوند یا حادثه ی آسیب زای روانی در خصوص این پیوند عشق اولیه، اعم از غیاب فیزیکی یا عاطفی مادر به هر دلیل، می تواند انواع الگوهای آسیب زا را در کودک ایجاد کند و تا دوران بزرگسالی او را تحت تاثیر قرار دهد.

چنین است که انسان بزرگسال هم برای عشق حاضر است بمیرد و هم حاضر است بکشد، هم در عشق به تعالی برسد و هم به اسیدپاشی و قتل های ناموسی و … دست بزند. از خودخواهی تا نوع دوستی تا ایثارگری افراطی در رابطه با دیگری و نیز از عشق مبتنی بر خودشیفتگی تا عشق مبتنی بر ارزش گذاشتن به خود و دیگری، همه و همه در روابط عاطفی اولیه ما ریشه دارند و از الگوهای دلبستگی ایمن و ناایمن اولیه ای که ما در رابطه با والدین مان درونی کرده ایم تشکیل شده اند.

دلبستگی و وابستگی
دلبستگی و وابستگی

در کارگاه دلبستگی و وابستگی می آموزیم:

رابطه دلبستگی: عشق و پیوند عاطفی اولیه ما با والدینمان چه تاثیرات مثبت و منفی بر روابط بعدی ما دارد؟

سیر تحولی سالم و ناسالم امیال جنسی و پرخاشگری و هیجانات عشق و خشم در جریان رشد چگونه است؟
انواع روابط دلبستگی ایمن و ناایمن چیست و چگونه به عشق سالم و عشق ناسالم در بزرگسالی منجر می شود؟
دو وجه ترس از دست دادن و ترس از صمیمیت در روابط عاطفی چیست؟
عشق سالم چه تفاوتی با روابط مبتنی بر وابستگی، اجتناب، خودشیفتگی، ایثارگری، سادومازوخیسم و … دارد؟
معجزه عشق: چگونه آسیب عشق اولیه را می توان ترمیم کرد و با الگوهای ارتباطی و عاطفی سالمتری جایگزین کرد.
کارگاه دلبستگی و وابستگی توسط آقای حامد علی آقایی در مرکز مشاوره نیک اندیشان برگزار می شود.
این کارگاه در دو جلسه سه ساعته برگزار خواهد شد.
برچسب ها
اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *