آرزو نظری

آرزو نظری

 

مدارک علمی آرزو نظری :

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک

 • کارشناسی زیست شناسی دانشگاه علوم اراک

حیطه تخصصی آرزو نظری :

 • مشاوره پیش از ازدواج

 • زوج درمانی

 • مشاوره فردی

 • تحول فردی و درمان وابستگیهای عاطفی با رویکرد واقعیت درمانی و گروه درمانی وابستگی های ناسالم

 • گروه درمانی زوجین

 • گروه درمانی براساس مفاهیم واقعیت درمانی

بخشی از سوابق آرزو نظری :

 • عضو موسسین مرکز فرهنگی نرجس در اراک

 • عضو گروه مشاوران مرکز مشاوره پگاه از سال 91

 • عضویت فعال در NGO رهیاب زندگی

 • گرداننده گروه کتابخوانی به مدت 6 سال

 • گروه درمانی در زمینه های افسردگی ، وسواس ، وابستگی ناسالم

 • مربی آموزش مهارت های زندگی بهزیستی

 • تدریس چندین دوره مهارت ها در موسسات و مدارس

 • آموزش مهارت ها در مرکز مراقبت های پس از زندان

 • آموزش دوره های پیش از ازدواج در دانشگاه پیام نور ، دانشگاه علوم اراک و موسسات خصوصی

 • مدرس دوره های مشکات جهت دبیران ناحیه 1و2 آموزش وپرورش اراک

 • همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی در سال 93

 • مشاور فردی و ازدواج و زوج در مرکز نرجس از سال 89 الی 94

 • مشاوره فردی و ازدواج و زوج در مرکز مشاوره پگاه از سال 93 الی 91

 • مشاوره خانواده و ازدواج در مرکز مشاوره نیک اندیشان از سال 1393

 • مشاوره خانواده و ازدواج در مرکز تئوری انتخاب (نمایندگی موسسه ویلیام گلاسر در ایران )

 • مشاوره خانواده و ازدواج در مرکز مشاوره ندای نیکی

 • مشاور و رهبر گروه در مرکز مشاوره جزیره

 • مدرس دوره های آموزشی در مرکز آتیه روشن

 • برگزاری چندین دوره کارگاههای تخصصی در مراکز مذکور

 • برگزار کننده گروههای درمانی وابستگیهای ناسالم در مرکز انتخاب  ونیک اندیشان سال 95 و 96

 • مربی ارشد موسسه ویلیام گلاسر نمایندگی در ایران

آرزو نظری
آرزو نظری

دوره ها و کارگاههای تکمیلی آرزو نظری :

 • کارآموزی تربیت مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج به مدت 60 ساعت در مرکز مشاوره راه نو تهران

 • کارگاه مثلث و مثلث زدایی به مدت 8 ساعت در مرکز مشاوره راه نو

 • کارگاه بحرانهای ازدواج  : خشونت و خیانت و طلاقها  16 ساعت در مرکز مشاوره راه نو

 • کارگاه خانواده درمانی ساختی مینوچین 8 ساعت در مرکز مشاوره راه نو/دکتر باقر ثنایی

 • کارگاه درمان سیستمی مشکلات زناشویی 8 ساعت/دکتر باقر ثنایی

 • دوره تربیت رهبرگروه 45 ساعت/دکتر باقر ثنایی ذاکر

 • کارگاه 60 ساعته سکس تراپی/دکتر بهنام اوحدی

 • کارگاه آموزشی چهره شناسی 10 ساعت /دکتر بهنام اوحدی

 • کارگاه واقعیت درمانی دوره عملی پایه 27 ساعت مرکز تئوری انتخاب/دکتر علی صاحبی

 • کارگاه واقعیت درمانی دوره دوم 27 ساعت مرکز تئوری انتخاب /دکتر علی صاحبی

 • کارگاه واقعیت درمانی دوره سوم 27 ساعت مرکز تئوری انتخاب /دکتر علی صاحبی

 • کارگاه واقعیت درمانی دوره چهارم 24 ساعت مرکز تئوری انتخاب /دکتر علی صاحبی

 • کارگاه واقعیت درمانی دوره گواهینامه 32 ساعت مرکز تئوری انتخاب /دکتر علی صاحبی

 • دوره مربیگری 1 واقعیت درمانی وتئوری انتخاب 32 ساعت موسسه انتخاب/دکتری علی صاحبی ودکتر جودی هاتس ول

 • کارگاه درمان مشکلات زناشویی 24 ساعت/دکتر علی صاحبی

 • کارگاه مدیریت راهبرانه 16 ساعت/ خانم دکتر Hatswell مربی ارشد مرکز ویلیام گلسر

 • کارگاه ACTمقدماتی 24 ساعت مرکز تئوری انتخاب /دکتر علی صاحبی واقای مهدی اسکندری

 • کارگاه ACTپیشرفته 24 ساعت مرکز تئوری انتخاب /دکتر علی صاحبی واقای مهدی اسکندری

 • کارگاه زوج درمانی1 گاتمن 24 ساعت مرکز انتخاب مشهد/دکترعلی صاحبی وخانم دکتر عاطفه سلطانی فر

 • کارگاه زوج درمانی2 گاتمن 24 ساعت مرکز انتخای مشهد/دکترعلی صاحبی وخانم دکتر عاطفه سلطانی فر

 • کارگاه زوج درمانی3  (درمان خیانت های زناشویی) گاتمن  24ساعت مرکز انتخاب مشهد/دکترعلی صاحبی وخانم دکتر عاطفه سلطانی فر

 • دوره کوچینگ 12 ماهه academi of choice امریکا/خانم kim oliver/مدیریت دکتر علی صاحبی

 • دوره سوپر ویژن )کارورزی(به مدت 500 ساعت در موسسه انتخاب زیر نظر دکتر علی صاحبی

 • کارگاه 8 ساعته تغییر نگرش مرکز اتیه روشن/امیر پهلونژاد

 • کارگاه 8 ساعته اصول مربیگری مرکز اتیه روشن/امیر پهلونژاد

 • کارگاه آموزشی ACT به مدت 24 ساعت /دکتر حسن حمید پور

 • کارگاه آموزشی CBT به مدت 16 ساعت/دکتر حسن حمیدپور

 • کارگاه آموزش پیش از ازدواج /بهزیستی اراک

 • کارگاه تربیت مدرس مهارت های زندگی به مدت 16 ساعت / بهزیستی اراک

 • کارگاه تخصصی طالق , بهزیستی کل کشوربه مدت40ساعت /دکتر فاطمی ودکتر فرشته موتابی

 • کارگاه تشخیص و درمان اختالالت شخصیت به مدت 8 ساعت در انجمن روانشناسی ایران /دکتر نهاله مشتاق

 • کارگاه تشخیص ودرمان اختالالت جنسی به مدت 8 ساعت در انجمن روانشناسی ایران/دکتر شهرام وزیری

 • آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان کم رو به مدت 8 ساعت در انجمن روانشناسی /دکتر کارینه طهماسیان

 • درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان به مدت 8 ساعت در انجمن روانشناسی ایران /دکتر کارینه طهماسیان

 • بازی درمانی به مدت 8 ساعت در انجمن روانشناسی ایران /دکتر فاطمه قدیری

 • رفتاردرمانی شناختی اختالل وسواس اجباری به مدت 16 ساعت در انجمن روانشناسی ایران /دکتر مجید محمد علیلو

 • کارگاه کنترل استرس به مدت 50 ساعت در مرکز مشاوره هستی تهران/خانم سعیده هادی

 • کارگاه تشخیص ودر مان افسردگی به مدت 16 ساعت در مرکز مطالعات بانوان /آقای دکتر عبدی

 • کارگاه مقاله نویسی پزشکی SIDدر جهاد دانشگاهی

 • شرکت در سمپوزیم های ماهانه اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران/دکتر مکری

 • گذراندن دوره تست های روانشناسی (گودیناف ,MMPI 1,2,NEO – FFI,…) /آقای دکتر صالحیان

آرزو نظری
آرزو نظری

فعالیت های پژوهشی آرزو نظری :

 • همکاری با مرکز داده کاوی آمار ایران درانجام پژوهش های فردی وسازمانی

 • سخنرانی وارائه مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت وعلوم اجتماعی در تفلیس ,گرجستان با موضوع رابطه نگرش مذهبی وهیجان خواهی با رضایت زناشویی درزنان با همسران معتاد وزنان بدون همسر معتاد

 • مقاله در دست چاپ( اثربخشی گروه درمانی وابستگیهای ناسالم مبتنی بر تئوری انتخاب بر تمایزیافتگی و مسئولیت پذیری )

2.1/5 - (47 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا