دکتر محمود خباز مهرجردی

دکتر محمود خباز مهرجردی

مدارک علمی دکتر محمود خباز مهرجردی :

 • دکترای  روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 • دوره کارشناسی ارشد: رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 • دوره کارشناسی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بخشی از سوابق دکتر محمود خباز مهرجردی :

 • مشاور کودک مرکز مشاوره خانواده نیک اندیشان

 • مدیر بخش آموزش مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

 • مدرس کارگاه های فرزندپروری، مدیریت هیجان و مهارت های تحصیلی در مرکز اعصاب و روان آتیه

 • برگزاری مجموعه کارگاه های فرزندپروری در مدارس مهدوی، بهشت برین، تلاش، مهد مادر و …

 • برگزاری کارگاه های مهارت آموزی ویژه معلمان مقطع دبستان

 • مشاور والد-کودک و والد-نوجوان در مراکز آتیه، بهسا و تلاش

 • برگزاری دوره مهارت آموزی ویژه معلمان افغان در کشور افغانستان

 • برگزاری دوره های آشنایی معلمان با اختلالات یادگیری و بیش فعالی

 • مشاور خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • مدیریت برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت‌های زندگی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • برگزاری کارگاه آشنایی با اختلال ADHD و درمان آن برای مشاوران منطقه پنج تهران

 • برگزاری کارگاه طبقه‌بندی سوالات با طبقه‌بندی بلوم در کانون فرهنگی آموزش

 • مسئول فنی مرکز تهران ارتو

دکتر محمود خباز مهرجردی
دکتر محمود خباز مهرجردی

مقالات علمی منتشر شده دکتر محمود خباز مهرجردی :

 • آزمون مدل علی رابطه بین سبک‌های فرزند پروری، سبک‌های هویت و تعهد هویت در نوجوانان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال ششم، شماره ۱۶، بهار ۱۳۸۹.

 • بررسی مقایسه ای نقش ابعاد جهت‌گیری مذهبی و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی سبک‌های مقابله مادران کودکان با و بدون ناتوانی ذهنی، فصلنامه توانبخشی، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰.

 • بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری در پسران نوجوان، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال پنجم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰.

 • بررسی همبستگی جهت‌گیری مذهبی، ابعاد شخصیت و خودکارآمدی با سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان کارورز پرستاری، فصلنامه پژوهش پرستاری، دوره ششم، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۹۰.

 • مقایسه رابطه بین مؤلفه‌های ابرازگری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر، فصلنامه روانشناسی کاربردی،سال چهارم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹.

 • مقایسه‌ی حافظه‌ی کاری عاطفی در زنان افسرده و غیر افسرده، فصل‌نامه علمی-پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال ۳، شماره ۹، بهار ۹۱، صص ۱-۲۳.

 • Personality dimensions, religious tendencies and coping strategies as predictors of general health in Iranian mothers of children with intellectual disability: A comparison with mothers of typically developing children. Journal of applied research in intellectual disability, 2011.

 • رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری در نوجوانان پسر بزهکار، فصلنامه رفاه اجتماعی (پذیرفته شده).

 • کارپوشه؛ رویکردی نوین در آموزش، سنجش و خلاقیت، اولین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی(پوستر).

 • The comparison of emotional intelligence between athletic and non-athletic students: 2nd. World Conference on Psychology, Counseling and Guidance; (Poster)

برچسب ها
اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 2 =